dolů

Metrologie

Měření probíhá v klimatizované labotatoři na 3D měřícím stroji Mistral, který obsluhuje vysoce kvalifikovaný měrový technik.

Probíhá zde také měření dle iterního předpisu o kontrole kvality a to v následujících krocích:

  • Vizuální kontrola před kalením – označení dílce zeleným štítkem, pokud je vše OK.
  • 3D měření po frézování – razítko měrového technika na „pracovní postup“
  • 3D měření po hloubení – razítko měrového technika na „pracovní postup“
  • Finální kontrola – fixou popsaný dílec s odchylkami s protokolem a opět nechybí podpis na pracovním postupu.

Naše hlavní činnost směřuje do automotive průmyslu, kde jsou požadavky na kvalitu a přesnost velmi vysoké!